понеділок, 6 квітня 2020 р.

Класифікація професій.

Класифікація професій. В залежності від предмета праці всі професії поділяються на п’ять типів.

Людина – природа.
Професії: зоотехнік, агроном, кінолог, іхтіолог, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу та ін.
 Серед професій типу ”людина – природа“ можна виділити такі, предметом праці яких є: рослинні організми, тваринні організми, мікроорганізми.
 Це професії пов’язані з сільським господарством, харчовою промисловістю, медициною і науковими дослідженнями (біологія, географія). Певну цікавість до природи (не основну, звичайно) повинні мати психолог, менеджер з туризму і готельного бізнесу.
 Вказаний поділ не вказує на те, що робота людини направлена тільки на згадані предмети. Агроном –овочівник, наприклад, працює в колективі, використовує різноманітну техніку, займається питаннями економічної оцінки своєї діяльності. Але все ж головним предметом його діяльності є рослини.
При виборі професії цього типу важливо з’ясувати своє ставлення до природи: як до місця відпочинку чи як до майстерні, в якій ви сподіваєтесь віддати всі сили виробництву. 

Людина – техніка
Головним, ведучим предметом праці є технічні об’єкти (машини, механізми), матеріали, види енергії.
Професії: тесля, технік-металург, інженер-механік, архітектор, електромонтажник, радіомеханік, будівельник, складальник комп’ютерів, спеціаліст по телекомунікаціям. Праця робітників тут спрямована не тільки на техніку, але і на ведучий предмет професійної уваги – область технічних об’єктів і їх властивості.
 Серед професій типу “людина – техніка“ можна виділити такі:
 -    професії по добуванню, обробці ґрунту, гірських порід;
 -    професії з обробки і використання неметалевих промислових матеріалів, виробів, напівфабрикатів;
-    професії по ремонту, налагодженню, обслуговуванню технологічних машин, технічних засобів;
 -    професії по монтажу, ремонту будівель, споруд, конструкцій;
-    професії по складанню, монтажу електроустаткування, приладів, апаратів;
 -     професії пов’язані з застосуванням підйомних, транспортних засобів, керування ними;
 -    професії по переробці продуктів сільського господарства.
При обробці, перетворенні, переміщенні чи оцінюванні технічних об’єктів від працівника вимагається точність, визначеність дій.
 Оскільки технічні об’єкти практично завжди створюються самою людиною, то в світі техніки є особливо широкі можливості для новаторства, технічної творчості. Поряд з творчим підходом до справи в області техніки від людини вимагається висока виконавська дисципліна.

Людина – людина
Головний, ведучий предмет праці – люди.
Професії: лікар, учитель, психолог, перукар, екскурсовод, менеджер, керівник художнього колективу та ін.
 Серед професій цього типу можна виділити:
 -    професії, пов’язані з навчанням і вихованням людей, організацією дитячих колективів;
 -    професії, пов’язані з керуванням людьми, колективами;
 -    професії, пов’язані з побутовим, торговим обслуговуванням;
 -    професії, пов’язані з інформаційним обслуговуванням;
 -     професії, пов’язані з інформаційно-художнім обслуговуванням людей і керівництвом художніми колективами;
 -    професії, пов’язані з медичним обслуговуванням.
 Для успішної роботи з професій цього типу треба навчитися встановлювати і підтримувати контакти з людьми, розуміти людей, розумітися на їх особливостях, а також оволодіти знаннями з необхідної галузі виробництва, науки, мистецтва.
 Короткий перелік якостей, вкрай необхідних в роботі:
 -    стійкий хороший настрій в роботі з людьми;
 -  потреба в спілкуванні;
 - вміння розуміти думки, наміри, настрій людей;
 - уміння швидко розбиратися в стосунках між людьми;
 -   уміння знаходити спільну мову з людьми.

Людина - знакова система
Головний, ведучий предмет праці – умовні знаки, цифри, коди.
Професії: перекладач, інженер, топограф, секретар-машиністка, програміст і т.ін.
 Серед професій типу ”людина – знакова” система є:
          - професії, пов’язані з оформленням документів, діловодством аналізом тестів і їх перетворенням, перекодуванням;
          -    професії, предметом праці в яких є числа, кількісні співвідношення;
          -     професії, пов’язані з обробкою інформації у вигляді системи умовних знаків, схематичних зображень об’єктів.
            Щоб успішно працювати по професії, потрібні особливі здібності подумки занурюватись в світ, здавалося б, позначень, відволікатись від власне предметних ознак оточуючого середовища і зосереджуватися на даних, котрі несуть в собі ті чи інші знаки.
 При обробці інформації у вигляді умовних знаків виникають задачі контролю, перевірки, обліку, обробки даних, а також створення нових знаків, знакових систем.

Людина –художній образ
Головний, ведучий предмет праці – художній образ, способи його побудови.
 Професії: актор, художник, музикант, дизайнер, різьбяр по каменю, літературний працівник.
Професії типу ”людина – художній образ“ включають:
                 -  професії, пов’язані з образотворчим мистецтвом;
                 -  професії, пов’язані з музичною діяльністю;
                 - професії, пов’язані з літературно-художньою діяльністю;
                 -  професії, пов’язані з акторсько-сценічною діяльністю.
 Одна з особливостей професій типу “людина – художній образ“ заклечається в тому, що значна частина зусиль залишається прихованою від стороннього спостерігача. Більше того, нерідко прикладаються спеціальні зусилля для створення ефекту легкості, невимушеності кінцевого результату.Немає коментарів:

Дописати коментар

 Спроба підліткознавства воєнного часу від Світлани Ройз.             Спроба Підліткознавства воєнного часу. Я давно обіцяла написати цей ма...